КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА

Укласти договір

Запропонований в подальшому договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній або юридичній особі його укласти. Вказаний договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх споживачів. Повне і безумовне прийняття умов договору вважається акцептом запропонованої публічної оферти згідно статей 641 та 642 Цивільного кодексу України.

Якщо Ви згодні з умовами договору, заповнивши форму щодо реквізитів та замовлення, обравши відповідний тариф надання послуг, можете провести оплату відповідних послуг. В цьому випадку договір вважатиметься укладеним (акцептованим), а наша компанія прийняла на себе зобов’язання надавати відповідні послуги по договору. При цьому, згідно абзацу 2 пункту 1 статті 207 Цивільного кодексу України, правочин щодо укладення договору є таким, що вчинений у письмовій формі, так як воля сторін виражена за допомогою електронного або іншого технічного засобу зв’язку.

У випадку необхідності, за вимогою замовника, договір може бути роздрукований і підписаний сторонами

Доступ до мережі Інтернет, в тому числі послуги віртуального хостингу, віртуального виділеного серверу, розміщення серверу та VPN. 

Реєстрація (делегування) доменного імені